Sound Organizer

Sound Organizer 1.6

Miễn phí
Organize audio files recorded with a Sony IC recorder
Người dùng đánh giá
4.5  (32 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.6.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Sony Corporation
Import, play, organize and export audio files recorded with a Sony IC recorder. Edit imported files, rename, split or merge them, etc. Convert the files to the MP3 and other audio file formats. Burn audio to compact discs, as well as share your files by email.
Sound Organizer Ver. 1.1 là một âm thanh đơn vì đã nhập khẩu, chơi, và sửa hồ sơ ghi lại với một Sony IC máy ghi âm đã.
Tính năng:
- Cứu/Thêm tập tin. Hồ sơ ghi lại với một IC máy ghi âm đã có thể được cứu vào một cái máy tính trong tập tin hay thư mục các đơn vị. Hồ sơ cứu trong máy tính của anh cũng có thể được thêm vào một IC máy ghi âm đã.
- Sửa hồ sơ. Hồ sơ ghi lại với một IC âm thể bị chia lìa, sửa nó, và kết hợp với các tập tin khác.
- Chuyển đổi các tập tin. Hồ sơ cứu trong máy tính của ông có thể đã cải WAV hay MP - dạng.
- Record CDs.Dữ liệu từ quảng cáo CDs có thể đã cải một dạng được sử dụng bởi Sound Organizer và ghi lại/được lưu giữ trong máy tính của anh.
Thông tin được cập nhật vào: